دانشنامه به چاشت . تمامی آنچه نیاز است درباره ادویه جات و گیاهان دارویی بدانیم را اینجا پیدا می کنیم . در این دانشنامه با طعم ها آشنا می شویم و ترکیب رنگ و طعم و آشپزی را می آموزیم . هر چیزی که طعم خوب زندگی را به یادمان آورد.

گلوکز مایع - گلوکز مایع چیست؟ادویه به چاشت

گلوکز مایع چیست و در کجا از آن استفاده می کنند ؟

گلوکز مایع چیست - گلوکز مایع فرآورده ای است بی رنگ و یا کمی زرد که به صورت محلول شربتی شکل غلیظ و چسبنده می باشد. این فراورده فاقد بو و دارای مزه شیرین است و در صنعت داروسازی به عنوان شیرین کننده استفاده می شود.
ویتامین چیست و چرا برای بدن ما ضروری استبه چاشت

ویتامین چیست و چرا برای زندگی ما ضروری است ؟

اینکه ویتامین چیست و چرا برای حیات بشر ضروری است و چرا بایستی در رژیم غذایی خودمان حتما از خوراکی های دارای ویتامین استفاده کنیم ؛ موضوعی است که قرار است در این مقاله به صورت علمی و دقیق بررسی گردد . لازم به ذکر است که این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد و با بهره گیری از منابع عملی معتبر و موثق تمام جنبه های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
جمع آوری گیاهان دارویی - به چاشتبه چاشت

زمان جمع آوری گیاهان دارویی چه اهمیتی دارد ؟

تغییراتی که در میزان مواد مؤثر گیاه در طول سال و حتی در ساعات یک روز وجود دارد، اهمیت جمع آوری گیاهان دارویی را در زمانی که گیاه دارای حداکثر مواد مؤثر است نمایان می سازد
فارماکو گنوزی - علم داروشناسی گیاهی و جانوریبه چاشت

فارما کوگنوزی چیست و این شاخه علمی چه کمکی به ما می کند ؟

فارماگو گنوزی علمی است که با موادی حاصل از متابولیسم گیاهان و حیوانات سر و کار دارد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای مصارف درمانی بگار برده می شوند ؛ این علم مانند شیمی دارویی ، داروسازی صنعتی و اقتصاد دارویی ، یکی از مهمترین بخش های دانش داروسازی را تشکیل داده و هدف اصلی آن شنایاسس و کنترل مواد فوق الذکر از ره های بیوشیمیایی، شیمیایی و فیزیکی می باشد.